Pilarín Vintage.

LLIBRE PUBLICAT PER LA VACA ANY 1982.

Aquest article és vell i pot presentar algun defecte.